PESERTA ROHIS

DAFTAR NAMA PESERTA ROHIS

NO NAMA SISWA KELAS
1 (04) ANGGRAENI DIAN C XI MIPA 1
2 (12) FEBY AULIA M XI MIPA 1
3 (16) GHANIA DANISHA M XI MIPA 1
4 (21) LIDYA FEBRYANA XI MIPA 1
5 (24) M FATHULLAH FITROH Y XI MIPA 1
6 (16) ILHAM REZY S XI MIPA 2
7 (24) MUHAMMAD RIFQI XI MIPA 2
8 (27) NANDA CITRA P XI MIPA 2
9 (35) SONYA MAQRIAFLAH R XI MIPA 2
10 (36) WINDY ANGELINA XI MIPA 2
11 (10) DINA NUGRAHENI XI MIPA 3
12 (11) FARAH AULIA N XI MIPA 3
13 (17) KHANSA HANA L XI MIPA 3
14 (19) M FAISAL ANWAR XI MIPA 3
15 (26) NAJWA INDYRA P XI MIPA 3
16 (30) RAQA DURATUL A XI MIPA 3
17 (31) SAUSAN SYIFAARANI S XI MIPA 3
18 (33) SILVIA DESRI Z XI MIPA 3
19 (34) SITI AISAH XI MIPA 3
20 (36) SYARIFAH HUURI F XI MIPA 3
21 (03) ALDYANDRY NUREZA P XI MIPA 4
22 (05) ALVIN SHIDQI A XI MIPA 4
23 (06) AMANDA AISYAH D XI MIPA 4
24 (08) ANIFA HASHILAH XI MIPA 4
25 (11) AZIZAH RASYA L XI MIPA 4
26 (13) DAFIQIRRAHMAN NURMUJI XI MIPA 4
27 (14) DAMAR ARKAN O XI MIPA 4
28 (24) MUHAMMAD RAGADAN XI MIPA 4
29 (26) M RIZQY MUFTI P XI MIPA 4
30 (31) SHOFYA GIOVANI XI MIPA 4
31 (10) GIBRAN BAIHAQI K XI MIPA 5
32 (19) LIDYA NOVITA XI MIPA 5
33 (24) M DAFFA RIZKYANDRI XI MIPA 5
34 (26) M ZIA AKHTAR R XI MIPA 5
35 (34) SYAHMI DHIYAUL M XI MIPA 5
36 (12) DINDA NABILLA J XI IPS 1
37 (29) NOVIRA SETYA XI IPS 1
38 (01) ADINDA ARISTIAS XI IPS 3
39 (07) ASSYIFA SEKAR A XI IPS 3
40 (12) DHINI AMALYA XI IPS 3
41 (23) MIQDAD KINAZ R XI IPS 3
42 (26) M NURIL AKBAR XI IPS 3
43 (29) NURHASANAH XI IPS 3
44 (32) SYAFA HANINA T XI IPS 3